Acadèmia
imatge entitat
Societat Catalana de Pediatria 
Grup de Treball d'Hematologia

Dimarts, 5 de juliol de 2022 | 16:00 | Sala 8

05-07-2022 | Sala 8

16:00 - 18:00 projecte d'nvestigació clínica en drepanocitosi