Avantatges

T’oferim:

 • Pertànyer a les diferents societats científiques
 • Formació especialitzada acreditada
 • Cursos per a residents
 • Participar en congressos, tallers, sessions, jornades, seminaris, simposis…
 • Activitats gratuïtes o amb preus especials per a socis
 • Optar a Premis i Beques
 • Informació puntual i selectiva dels programes formatius de les societats científiques
 • Els Annals de Medicina, la Revista de Formació i altres publicacions
 • Servei de Biblioteca Digital amb accés a bases de dades bibliogràfiques internacionals
 • Accés al Fons Bibliogràfic Històric inclòs al catàleg de Patrimoni Bibliogràfic
 • Intercanvis amb institucions sanitàries d’arreu del món per als estudiants
 • Condicions especials en entitats culturals i de serveis
 • El Portal de l’Acadèmia i webs de societats i filials amb accés a continguts exclusius per als socis
 • La nostra xarxa professional i social Àgora: www.agoracademia.cat
 • Metodologia docent innovadora i simulació

L’Acadèmia et dóna una formació d’excel·lència i prestigi reconeguts, interdisciplinària, especialitzada i acreditada per a complementar la teva carrera professional.

Inscripció online

Inscripció online

Per més informació adreceu-vos a:

Anna Jordà

Departament d’Administració

93.203.10.50

[email protected]