Estatuts

Els socis que vulguin aconseguir un exemplar dels estatuts es poden adreçar a la seu de l'Agrupació.