Quota de soci

L'aportació per ser soci de l'Acadèmia Mèdica Balear és de 70€ anuals.
MIRs : Els dos primers anys quota gratuïta